دانلود فایل ( مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها)


دانلود فایل ( مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها)

مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها

در اكثر تحقیقات مربوط به رابطه مدیران و كاركنان به جنبه انسانی این روابط تأكید شده است و از عوامل موفقیت برای واداشتن نیروها به كار توجه توأم به روابط انسانی و كار ذكر گردیده است

دانلود مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها

شیوه مدیریتی رضایت شغلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها دانلود پایان نامه  مدیریت دانلود پایان نامه مدیریتی دانلود پایان نامه خرید دانلود پایان نامه مدیریت
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

دانلود پایان نامهرشته مدیریت

مدیران واحدهای آموزشی و گرایش آنها

چكـیده

مدیران واحدهای آموزشی كه با هدف تعلیم و تربیت با معلمان ، كاركنان و والدین   دانش آموزان ارتباط دارند باید شیوه مدیریتی متفاوتی با سایر محیط های كاری مثل مراكز تولیدی


ادامه مطلبhttp://kansaar.ir/maghaleh/best7109.html